top of page

Elin baby beanie

Het leukste van een hobby als haken, is dat je er andere mensen blij mee kunt maken. Of nou ja, blij? Ze moeten het er maar gewoon mee doen. Want wanneer er bij één van mijn vrienden een lief, klein baby’tje wordt geboren, heb ik mijn handgemaakte cadeaus al klaar!

The best part about having a hobby like crochet, is treating others to a handmade gift. Or well… Treating? They’ll just have to accept it, because once I hear one of my friends is having a baby, I stock op on handmade presents!

elin baby beanie 2

En zo maakte ik afgelopen zomer een suikerzoet mutsje voor baby Elin. Ik had er geen patroon voor, schreef het patroon ook niet op. Dit was gewoon een vrij eenvoudig mutsje, meer was het niet. Maar het resultaat bleek uiteindelijk zó schattig dat het haast onweerstaanbaar was. En toen een andere vriendin afgelopen week ook beviel van een meisje, haalde ik dit oude stokpaardje maar weer eens van stal.

That’s why last summer I made an adorable little beanie for baby Elin. I didn’t work off of a pattern, didn’t write up what I was doing either. This was just a quite simple baby hat, nothing more to it. But the result turned out to be just THAT absolutely adorably that it was hard to resist. So when another friend gave birth to a girl last week, I decided to give the hat another go.

IMG_20190808_120423531-01

Voor beide mutsjes gebruikte ik Drops baby merino. Niet alleen komt dit garen in heel veel verschillende kleurtjes en heb je keuze uit effen garen of een gemêleerd effect, het is ook nog eens superzacht, heeft een beetje stretch en kan gewoon in de was! Met 2 bollen Drops baby merino maak je al een muts voor je kleintje!

For both hats I decided to go for Drops baby merino. Not only does Drops offer this yarn in all the lovely colours you’d be able to imagine, it is also extremely soft to the touch, has a little bit of a stretchy quality and you can even put it in the washer! 2 skeins of Drops baby merino will see you through to making this adorable beanie for your little one!

elin baby beanie 2

Het beste nieuws is natuurlijk dat ik dit keer wel aantekeningen heb bijgehouden. Het patroon voor de Elin beanie is hieronder gratis te vinden. Ik heb het patroon voorlopig uitgeschreven voor newborn, 3 – 6 maanden, 6 – 12 maanden en peuter. Ik zit er aan te denken het patroon uit te breiden tot volwassenen toe, zodat je kunt twinning is winning met je kindje. Laat me in een reactie weten of je dat een leuk idee lijkt!

The best news is obviously that I did take notes this time around. The pattern to the Elin beanie can be found below (US terms). I have written the pattern for newborn, 3 – 6 months, 6 – 12 months and toddler. I am considering adding additional sizes up to adult, so you can go for the twinning is winning look with your child. Let me know if you’d be interested in that!

elin baby beanie

HET PATROON – ELIN BABY BEANIE

Volg de kleuren voor de juiste maat: NEWBORN  3-6 6-12 PEUTER

Benodigdheden

 1. 2 bollen Drops baby Merino (of vergelijkbaar) in 2 verschillende kleuren (1 voor de rand, 1 voor de rest) Peuter vraagt net iets meer dan 1 bol van elk.

 2. Een restje garen voor een contrastkleurtje aan de rand. Je kunt hier ook kiezen voor een pluizig of harig garen voor een leuk effect

 3. haaknaald 3,5 (of als je héél los haakt, naald 3)

 4. schaar

 5. pompon (of maak er zelf één met mijn tutorial!)

 6. stopnaald

Afkortingen

 1. st = steek

 2. l = losse

 3. hv = halve vast

 4. v = vaste

 5. val = vaste in de achterste lus

 6. 3stksh = 3 stokjes samen haken: Sla de draad om de naald, steek de naald in de steek en haal 1 draad op. Sla om en haal door 2 lussen. Sla om en steek de naald in de steek en haal 1 draad op. Sla om en haal door 2 lussen. Sla om en steek de naald in de steek en haal 1 draad op. Sla om en haal door 2 lussen. Sla nog een keer om en haal door alle lussen op de naald. Je maakt zogezegd 3 stokjes steeds net niet af, tot je ze in 1 keer samen haakt.


Werkwijze

 1. Voor de rand: haak 26  26  31  36 l, sla 1 l over en haak 25  25  30  35 v. 1l, keer om.

 2. 25  25  30  35  v. 1l, keer om.

 3. 25  25  30  35 val. 1l, keer om.

 4. Herhaal stap 3 tot je in totaal 78  86  100  115 rijen val hebt gehaakt. Sluit de rand tot een ring door hem dicht te haken met hv. 1l

 5. Nog steeds in de kleur van de rand, gaan we op de bovenkant van de rand werken. Haak in de ‘zijkant’ van de val rijen: *1v in de 1e valrij, 1v in de volgende, 2v in de volgende*. Herhaal dit tot je helemaal rond bent. Aan het einde moet je misschien een heel klein beetje smokkelen/een keer minderen. Zorg dat je in totaal 116  128  148  172 v haakt.

 6. Hecht nu de 2e kleur aan en hecht de 1e kleur af. In kleur 2: 2l (tellen nooit als 1e st) *3stksh in de volgende 3 st, 1l, 1st overslaan*. Herhaal dit tot het einde van de ronde. Sluit de ronde met een hv in de 1e 3stksh. Je hebt nu in totaal 29  32  37  43 clusters van 3stksh gemaakt.

 7. 2l, in de 1l na de 3stksh van de vorige rij, maak je: 3stksh, 1l. *Sla 3stksh van de vorige ronde over, in de 1l van de vorige ronde 3stksh, 1l*. Herhaal tot het einde van de ronde. Sluit de ronde met een hv in de 1e 3stksh.

 8. Herhaal stap 7 nog  keer voordat je begint met minderen. Minderen werkt als volgt: begin met 3stksh in de 1e l, maar maak deze niet af! Haak geen 1l, maar in de volgende l van de vorige ronde, haak je weer 3stksh. Maak nu in 1 keer het cluster af door een draad door alle lussen op je naald te trekken. Je hebt nu eigenlijk 6stksh gedaan. 1l, *3stksh in de volgende l, 6stksh, 1l*. Herhaal dit tot je bijna aan het einde van de ronde bent. De ronde komt niet helemaal precies uit, dit is geen ramp. Als je 1l overhoudt, haak je hier 3stksh in. Als je 2x 1l overhoudt, haak je hier 6stksh in. Sluit de ronde met een hv in de 1e 6stksh.

 9. 2l, *6stksh, 1l , 3stksh in de volgende l, 1l*. Herhaal tot het einde van de ronde en smokkel aan het einde van de ronde een beetje als het niet perfect uitkomt.

 10. 2l, *6stksh, 1l, 3stksh in de volgende  l, 1l* Herhaal tot het einde van de ronde en smokkel aan het einde van de ronde een beetje als je niet perfect uitkomt.

 11. Herhaal dit ritme tot je alleen nog maar 6stksh doet. Sluit de ronde met 1hv in de 1e 6stksh. Haak nu een rondje van 2v samen om de top van de muts nog iets meer naar elkaar toe te trekken. Trek dan de draad aan en naai de top met de draad en stopnaald helemaal dicht. Stop de draad dan weg en hecht af.

 12. Haak in het (contrast)kleurtje een randje v om de onderste rij van de rand. Vouw dan de rand dubbel en stop ook hier de losse draadjes weg.

 13. Voeg als kerst op de taart een leuke pompon toe en je bent klaar!

elin baby beanie

THE PATTERN – ELIN BABY BEANIE

Follow the colours that correspond with the right size: NEWBORN  3-6 6-12 TODDLER

Materials 

 1. 2 skeins of Drops baby Merino (or similar) in 2 colours (1 for the brim and 1 for the body) For toddler you may need just a little bit more than a skein of each.

 2. A bit of leftover yarn in a contrasting colour. You could even go for a furry of fluffy yarn here for a fun twist.

 3. Crochet hook 3,5 mm (or, if you crochet extremely loosely, hook 3 mm) 

 4. scissors 

 5. pompom (or make one yourself with my easy tutorial!)

 6. darning needle

Abbreviatons 

 1. st = stitch

 2. ch = chain 

 3. slst = slip stitch

 4. sc = single crochet 

 5. scblo = single crochet back loops only 

 6. 3dctg = 3 double crochet together: yarn over, insert in st, pull up a loop. Yarn over and pull through 2 loops. Yarn over, insert in st, pull up a loop, Yarn over and pull through 2 loops. Yarn over, insert in st, pull up a loop, Yarn over and pull through 2 loops. Yarn over and pull through all loops on your hook. You basically make 3 dc that you don’t finish until the very end. 

HOW TO

 1. For the brim: chain 26  26  31  36 , skip 1 ch and make 25  25  30  35 sc. ch1, turn.

 2. 25  25  30  35  sc. ch 1, turn. 

 3. 25  25  30  35 scblo. ch1, turn.

 4. Repeat step 3 for a total of 78  86  100  115 rows of scblo. Close the brim into a circle by slst in each. ch 1. 

 5. Still using the colour of the brim, we’ll be working on the edge of the scblo rows. Make sure you don’t skip any rows. Make: *1sc in the 1st row scblo, 1sc in the next, 2sc in the next*. Repeat this for the entire round. At the end of the round you may have to smuggle a litte / decrease 1 st. Make sure you reach a total of 116  128  148  172 sc.

 6. Now cut the 1st colour and attach the 2nd one. In colour 2: ch2 (these ch2 never count as a st), *3dctg in next 3 st, ch1, skip 1 st*. Repeat this until the end of the round. Close the round by making a slst into the top of the 1st 3dctg. 29  32  37  43 clusters of 3dctg.

 7. ch2, in the 1st ch1 after the 1st 3dctg of previous row, make: 3dctg, ch1. *skip the 3dctg of previous row, into the ch1 of previous row 3dctg, ch1*. Repeat this until the end of the round. Close the round by making a slst into the top of the 1st 3dctg. 

 8. Repeat step 7 another 5 times before you start decreasing. Decreasing goes as follows: start with 3dctg in the 1st ch1 space, but don’t finish it off! Skip the ch1, and make another 3dctg in the next ch1 space. Finish it off together with the 3dctg you still have on your hook. You’ve now made 6dctg. Ch1. *3dctgh in next   5 ch1 spaces, 6dctg, ch1*. Repeat this until the end of the round. The round doesn’t always end perfectly with the right amount of 3dctg, don’t worry. If you’re left with 1 ch1 space, make 3dctg, if you’re left with 2 ch1 spaces, make 6dctg. Close the round with a slst on top of the 1st 6dctg. 

 9. Ch2, *6dctg, ch1, 3dctg in next 4 ch1 spaces, ch1*. Repeat until the end of the round and add a 3dctg cluster if needed. 

 10. Ch2, *6dctg, ch1, 3dctg in next 3 ch1 spaces, ch1*. Repeat until the end of the round and add a 3dctg cluster if needed. 

 11. Repeat this rhythm until you’re only making 6dctg. Close the round with a slst in the 1st 6dctg of the round. Now make a round of 2sctg to close the top of the beanie. Cut the yarn, pull the loop through and sew the top shut with the needle. 

 12. In the contrast colour, make a round of sc on the bottom edge of the brim. Fold the brim over and sew in all loose ends. 

 13. Add a fun pompom as cherry on top and you’re done! 

IMG_20190808_120423531-01

Geniet van de prachtige nieuwe baby beanie die je net zelf gemaakt hebt! Deel het eindresultaat met mij via facebook (Liefs van Suus) of instagram (liefsvansuus_). Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik en mag niet zomaar worden doorverkocht.

Enjoy the brand new baby beanie you’ve just created with your own hands! Share the end results with me over at facebook (Liefs van Suus) of Instagram(liefsvansuus_). This pattern is for personal use only and can’t be sold.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page