top of page

Elin Beanie

Toen ik vorig jaar de Elin Baby Beanie haakte, was dit niet de eerste keer dat ik zo’n model muts probeerde te maken. Een jaar eerder had ik namelijk al zo’n gezellig modelletje in het groot gehaakt voor een goede vriendin van me. Ik schreef hier echter geen patroon van. Natuurlijk niet. Ik was toen nog in de veronderstelling dat niemand écht op patronen van mij zat te wachten. Een fotootje plaatste ik wel, maar dan bij de tutorial voor de faux-fur pompon.

When I published the pattern for the Elin Baby Beanie, it wasn’t the first (or second) time I made that sort of beanie. A year before, I published the same kind of cosy beanie in an adult size for a close friend. However, I never wrote down a pattern. Of course not. Back then, I was still living under the misapprehention that nobody really needed a pattern from me. I did upload a picture of said beanie, but it never made it further than the tutorial for the faux-fur pompom.

Maar steeds vaker kreeg ik de vraag of ik ook een patroon voor de volwassen maat wilde schrijven. En toen de muts van die vriendin door een ietwat onhandig ongeluk kapotging, had ik een goede reden om er écht aan te beginnen; het patroon van de Grote Mensen Elin. De Elin Beanie.

More and more I was asked if there would be a pattern for the adult size beanie. And when the hat of my friend got demolished in a little accident, I finally had a reason to get to it; the pattern for the Big Elin. The Elin Beanie.

Ik besloot deze keer niet in Baby Merino te werken, maar in DK acryl garen. Dit is iets dikker dan de baby variant van de Elin Beanie. Zeer binnenkort zal ik dan ook een update posten voor de Elin Baby Beanie in DK garen, zodat je zowel de grote als de baby versie in dezelfde wol kunt haken en écht kunt twinnen met je kleintje. Of natuurlijk een (aanstaande) moeder blij kunt maken met een setje. Ik gebruikte voor deze beanie Scheepjes Colour Crafter; heerlijk zachte acryl met anti-pilling behandeling, dus je hebt er extra lang plezier van!

For this bigger beanie, I decided not to work with Baby Merino, but with DK acrylic yarn. This is slightly bigger than the yarn I used for the baby beanie, so I’ve decided that very soon, I will post the Elin Baby Beanie in DK yarn as well. This way, you get to make the Big as the Baby Beanie in the same yarn, so you really can twin with your little one! Or, make a pretty set for a mommy (to be). I used Scheepjes Colour Crafter for this beanie; wonderfully soft yarn with an anti-pilling treatment, to give you an extra long lasting result of your work!

Ik heb deze volwassenen versie van de Elin Beanie geschreven voor 2 maten: kind / kleine volwassene en grote volwassene. Volg in het patroon de kleurtjes die bij jouw gewenste maat horen. Voor beide maten heb je maar 1 bol Scheepjes Colour Crafter nodig.

For this adult beanie, I worked out 2 sizes: child / small adult and big adult. In the pattern: follow the colours corresponding with your desired size. For both sizes, you’ll only need 1 skein of Scheepjes Colour Crafter. Scroll down the page to find the English pattern (US terms)

Elin Beanie – Patroon

Benodigdheden – 1 bol Scheepjes Colour Crafter (of vergelijkbaar) naar keuze. – haaknaald 3 mm – haaknaald 4 mm – schaar – stopnaald – eventueel een faux-fur pompon

Afkortingen – st = steek – l = losse – hv = halve vaste – v = vaste – val = vaste enkel in de achterste lus gehaakt – stk = stokje – sh = samen haken

Het patroon – de boord

 1. gebruik de kleinste haaknaald. Haak 36l.

 2. In de 2e l vanaf de haaknaald: 1v. 1v in iedere volgende l (35 st). 1l, keer.

 3. 1val in iedere v, 1l, keer. (35 st)

 4. Herhaal stap 3 tot je inclusief stap 2 108 en 114 rijen hebt gehaakt.

 5. Leg de twee uiteinden van de boord tegen elkaar en haak aan elkaar met 35hv. 1l.

 6. Keer de boord een kwartslag zodat hij in de breedte ligt. Leg dan de kleinste haaknaald weg en pak de grotere haaknaald erbij voor de rest van de muts.

De body van de muts

 1. Met de grotere haaknaald, ga je nu in de zijkant van de rijen val haken. In de 1e rij val haak je 1v, in de volgende 1v, in de volgende 2v. Herhaal dit {1v, 1v, 2v} tot je de boord rond bent. Zorg dat je eindigt op 2v. Sluit de ronde met 1hv in de 1e v van de toer. 2l. keer niet om.

 2. In de volgende 3 st gaan we 3stk sh. Doe dit als volgt: *sla een draad om de naald, steek in in de 1e st en haal een draad op, sla om en haal een draad door 2 lussen op de naald.* Herhaal van * tot * voor de volgende 2st. Sla dan de draad om je naald en haal door alle lussen die nog op je naald staan. Je hebt nu 3stk sh gedaan. 1l. Sla 1 st over. *3stk sh, 1l, sla 1 st over*. Herhaal van * tot * tot je rond bent. Sluit de ronde met 1hv bovenop het 1e cluster. 3l. (36 38 clusters van 3stk samen gehaakt).

 3. Vanaf deze ronde werken we niet meer in steken, maar in lossenruimtes. Tussen het 1e en het 2e cluster van 3stk samen gehaakt, zit ruimte. Hierin haak je weer 3stk sh. 1l, *ga naar de volgende lossenruimte, 3stk sh, 1l*. Herhaal van * tot * tot je rond bent. Eindig met 3stk sh in de laatste losse van de vorige toer, tegen de 3l van de vorige toer aan. 1hv in de bovenste l. 2l (36 38 clusters van 3stk samen gehaakt.)

 4. Haak {3stk sh, 1l} in iedere lossenruimte. Herhaal deze stap nog 3 keer.

 5. ALLEEN DE GROOTSTE MAAT: Begin je 3stk sh in de 1e lossenruimte, maar haak ze niet samen, haak 3stk sh in de volgende lossenruimte en haal de laatste lus in 1 keer door alle lussen op je naald. Haak 17 gewone clusters. Haak vervolgens weer 6stk sh in de volgende 2 lossenruimtes. Haak 17 gewone clusters. Sluit de ronde met 1hv. 2l (36 clusters)

 6. Vanaf nu voor beide maten: We gaan nu minderen: Begin je 3stk sh in de 1e lossenruimte, maar haak ze niet samen, haak 3stk sh in de volgende lossenruimte en haal de laatste lus in 1 keer door alle lussen op je naald. Haak 4 gewone clusters. *6stk sh in 2 lossenruimtes, haak 4 gewone clusters*. Herhaal van * tot * tot het einde van de rij.

 7. Haak 1 ronde zoals stap 4: {3stk sh, 1l} in iedere lossenruimte.

 8. We gaan weer minderen: *6stk sh in 2 lossenruimtes, haak 3 gewone clusters*. Herhaal van * tot * tot het einde van de rij.

 9. *6stk sh in 2 lossenruimtes, haak 2 gewone clusters*. Herhaal van * tot * tot het einde van de rij.

 10. *6stk sh in 2 lossenruimtes, haak 1 gewone cluster*. Herhaal van * tot * tot het einde van de rij.

 11. *6stk sh in 2 lossenruimtes*. Herhaal van * tot * tot het einde van de rij. Sluit de ronde met 1hv, hecht af en laat een draad over om de muts dicht te naaien.

 12. Rijg de draad door de stopnaald, rijg de naald door de bovenkant van de muts en trek aan. Zet de draad vast en stop weg.

 13. Zet de pompon aan, vouw de boord om en je bent klaar!!

Elin Beanie – Pattern (US terms)

Materials – 1 skein of Scheepjes Colour Crafter (or similar) of choice. – crochet hook 3 mm – crochet hook 4 mm – scissors – sewing needle – option of a faux-fur pompom

Abbreviations – st = stitch – ch = chain – slst= slip stitch – sc = single crochet – scblo = single crochet back loop only – dc = double crochet – tog = together

The pattern – the ribbing

 1. Use the smallest hook. Chain 36.

 2. Starting from the 2nd ch from your hook: 1sc in each st. ch1, turn. (35 st)

 3. 1scblo in each sc, ch1, turn. (35 st)

 4. Repeat step 3 for a total of (including step 3) 108 and 114 rows.

 5. Bring the two ends together and crochet tog with 35sc. ch1.

 6. Turn the ribbing a quarter turn. Put down the smallest hook and pick up the larger hook for the body of the beanie.

Thee body of the beanie

 1. With the larger hook, we will now start working into the sides of the rows of scblo. In the side of the 1st row, make 1sc. 1sc in the next, 2sc in next. Repeat {1sc, 1sc, 2sc} until you come back around. Make sure to end on 2sc. Close the round with a slst into the 1st sc. ch2. Do not turn anymore.

 2. In the next 3 st, we will work 3dc tog. Do this as follows: *yarn over, insert hook into the 1st st, yarn over and pull up a loop. Yarn over and pull through 2.* Repeat from * to * for the next 2 st. Then yarn over and pull through all loops on your hook. You have now made a cluster of 3dc tog. Ch1, skip 1 st. *3dc tog, ch1, skip 1* for the next 3 st and crochet tog by pulling the loop through all loops on your hook. Repeat from * to * until you come back around. Close the round with 1slst into the 1st cluster. ch3. (36 38 clusters of 3dc tog).

 3. Starting from this round, we will not work into stitches anymore, but into chain spaces. Between the 1st and 2nd cluster of 3dc tog, there’s space. Into this space, make 3dc tog. ch1, *skip to the next ch space, 3dc tog, ch1*. Repeat from * to * until you come back around. Finish with a cluster of 3dc tog in the last ch space of the previous row and a slst into the 3rd ch of the ch3. ch2. (36 38 clusters of 3dc tog.)

 4. Make {3dc tog, ch1} into each ch space. Repeat this step 3 more times.

 5. ONLY FOR THE LARGEST SIZE: Start your 3dc tog, but don’t finish them together. Make another 3dc tog in the next ch space. Now finish all 6dc tog by pulling the last loop through all loops on your hook. Make 17 regular clusters, then dc 6 tog in 2 ch spaces. Make 17 regular clusters. Close the round with a slst. ch2. (36 clusters)

 6. From here on for both sizes: Let’s start decreasing. Start your 3dc tog, but don’t finish them together. Make another 3dc tog in the next ch space. Now finish all 6dc tog by pulling the last loop through all loops on your hook. Make 4 regular clusters. *6dc tog in 2 ch spaces, make 4 regular clusters*. Repeat from * to * until you come back around.

 7. Make 1 round like step 4: {3dc tog, ch1} in each ch space.

 8. We’ll decrease again: *6dc tog in 2 ch spaces, make 3 regular clusters*. Repeat from * to * until you come back around.

 9. *6dc tog in 2 ch spaces, make 2 regular clusters*. Repeat from * to * until you come back around.

 10. *6dc tog in 2 ch spaces, make 2 regular clusters*. Repeat from * to * until you come back around.

 11. *6dc tog in 2 ch spaces*. Repeat from * to * until you come back around. Close the round with a slst, yarn off and leave a thread to sew the beanie shut.

 12. Thread the needle with the thread you left in previous step, thread the needle through each st and pull the top of the beanie tight. Then secure the yarn and sew in the ends.

 13. Place the pompom on top of the beanie, fold the ribbing and you’re done!

385 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page